قیمت ضایعات آلومینیومی دچار نوسانات زیادی شد

0 1,075
رشد قیمت شمش خالص آلومینیومی در بورس کالا، رشد قیمت آلومینیوم در LME و کاهش میزان تقاضا، به عنوان عوامل تاثیرگذار بر قیمت‌گذاری ضایعات آلومینیوم، باعث شده نوسانات زیادی در بازار به وجود آید، به نحوی که کاهش 2.8 درصدی قیمت قوطی رانی و رشد 3.6 درصدی سفاله آلومینیوم خشک طی هفته اخیر رخ داد.

 پنج‌شنبه 26 دی ماه، قیمت برخی از ضایعات آلومینیومی به دلیل رشد قیمت شمش خالص آلومینیومی در بورس کالا، رشد قابل توجهی داشته و این روند صعودی در نوسانات قیمتی برخی از قراضه‌های آلومینیومی چشمگیر بود، به گونه‌ای که قیمت سفاله آلومینیوم خشک افزایش 3.6 درصدی را تجربه کرد البته کاهش میزان تقاضا برای خرید ضایعات آلومینیومی در افت قیمت برخی از ضایعات آلومینیومی تاثیرگذار بود.

افزایش قیمت برخی ضایعات آلومینیومی طی یک هفته

همان‌طور که در نمودار 1 آمده است، سفاله آلومینیوم خشک ضایعاتی است که بیشترین رشد قیمت را طی یک هفته داشته است، به این ترتیب که قیمت این نوع ضایعات پنج‌شنبه 26 دی ماه، رشد 3.6 درصدی را نسبت به هفته گذشته (پنج‌شنبه 19 دی ماه) تجربه کرد و از 14 هزار و 300 تومان به ازای هر کیلوگرم به 14 هزار و 820 تومان به ازای هر کیلوگرم افزایش یافت.

زینک، پنج‌شنبه 26 دی ماه، به 21 هزار و 860 تومان به ازای هر کیلوگرم رسید که نسبت به هفته گذشته (پنج‌شنبه 19 دی ماه)، 1.2 درصد رشد را تجربه کرد. گفتنی است که قیمت این نوع ضایعات هفته گذشته، 21 هزار و 610 تومان به ازای هر کیلوگرم بود. به این ترتیب همانگونه که قیمت‌گذاری‌ها نشان می‌دهد، زینک، دیگر ضایعاتی است که طی یک هفته رشد داشته است.

پروفیل شاخه، سومین ضایعاتی است که بیشترین افزایش قیمت را طی یک هفته داشت، به گونه‌ای که 0.5 درصد نسبت به هفته گذشته یعنی پنجشنبه 19 دی ماه، رشد قیمت را تجربه کرده و از 19 هزار و 790 تومان به ازای هر کیلوگرم، به 19 هزار و 880 تومان به ازای هر کیلوگرم رسید.

افزایش قیمت برخی ضایعات آلومینیومی طی یک روز

سفاله آلومینیوم خشک ضایعاتی است که بیشترین رشد قیمت را طی یک روز داشته است، به این ترتیب که قیمت این نوع ضایعات پنج‌شنبه 26 دی ماه، رشد 0.7 درصدی معادل 100 تومان به ازای هر کیلوگرم، را نسبت به روز گذشته (چهارشنبه 25 دی ماه) تجربه کرد و از 14 هزار و 720 تومان به ازای هر کیلوگرم به 14 هزار و 820 تومان به ازای هر کیلوگرم افزایش یافت.

آلومینیوم ظرفی دومین ضایعاتی است که بیشترین رشد قیمت را طی یک روز داشته است، به این ترتیب که قیمت این نوع ضایعات پنج‌شنبه 26 دی ماه، رشد 0.5 درصدی را نسبت به روز گذشته تجربه کرد و از 20 هزار و 360 تومان به ازای هر کیلوگرم به 20 هزار و 460 تومان به ازای هر کیلوگرم افزایش یافت.

رادیات آلومینیوم نیز ضایعاتی بود که طی یک روز رشد داشت. قیمت رادیات، پنج‌شنبه 26 دی ماه، به 15 هزار و 990 تومان به ازای هر کیلوگرم رسید که نسبت به روز گذشته، 0.3 درصد رشد را تجربه کرد. گفتنی است که قیمت این نوع ضایعات روز گذشته، 15 هزار و 940 تومان به ازای هر کیلوگرم بود.

کاهش قیمت برخی ضایعات آلومینیومی در یک هفته

همانطور که در نمودار 2 آمده است، قوطی رانی ضایعاتی است که بیشترین کاهش قیمت را طی یک هفته داشته است، به این ترتیب که قیمت این نوع ضایعات پنجشنبه 26 دی ماه، افت 2.8 درصدی را نسبت به هفته گذشته تجربه کرد و از 13 هزار و 690 تومان به ازای هر کیلوگرم به 13 هزار و 300 تومان به ازای هر کیلوگرم کاهش یافت.

رادیات آلومینیوم دومین ضایعاتی که بیشترین کاهش قیمت را در یک هفته داشته است. قیمت رادیات، پنج‌شنبه 26 دی ماه، به 15 هزار و 990 تومان به ازای هر کیلوگرم رسید که نسبت به هفته گذشته، 2.6 درصد افت را تجربه کرد. گفتنی است که قیمت این نوع ضایعات هفته گذشته، 16 هزار و 420 تومان به ازای هر کیلوگرم بود.

آلومینیوم خشک سومین ضایعاتی است که بیشترین افت قیمت را طی یک هفته داشته است، به این ترتیب که قیمت این نوع ضایعات پنج‌شنبه 26 دی ماه، افت 2.2 درصدی را نسبت به هفته گذشته تجربه کرد و از 16 هزار و 710 تومان به ازای هر کیلوگرم به 16 هزار و 350 تومان به ازای هر کیلوگرم کاهش یافت.

کاهش قیمت برخی ضایعات آلومینیومی در یک روز

قوطی رانی ضایعاتی است که بیشترین کاهش قیمت را طی یک روز داشته است، به این ترتیب که قیمت این نوع ضایعات پنجشنبه 26 دی ماه، افت 0.7 درصدی را نسبت به روز گذشته تجربه کرد و از 13 هزار و 390 تومان به ازای هر کیلوگرم به 13 هزار و 300 تومان به ازای هر کیلوگرم کاهش یافت.

آلومینیوم نرم، دومین ضایعاتی است که بیشترین کاهش قیمت را طی یک روز داشته است، به گونه‌ای که 0.6 درصد نسبت به روز گذشته یعنی چهارشنبه 25 دی ماه، رشد قیمت را تجربه کرده و از 19 هزار و 410 تومان به ازای هر کیلوگرم، به 19 هزار و 300 تومان به ازای هر کیلوگرم رسید.

سفاله آلومینیوم نرم سومین ضایعاتی است که بیشترین کاهش قیمت را طی یک روز داشته است، به این ترتیب که قیمت این نوع ضایعات پنجشنبه 26 دی ماه، افت 0.2 درصدی را نسبت به روز گذشته تجربه کرد و از 12 هزار و 440 تومان به ازای هر کیلوگرم به 12 هزار و 420 تومان به ازای هر کیلوگرم کاهش یافت.

قیمت فویل آلومینیوم

منبع: فلزات آنلاین

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.