قيمت فويل آلومينيومي در هفته دوم آبان ١٤٠٠

0 1,089

پس از افزايش شديد قيمت جهاني شمش آلومينيوم LME در بورس لندن كه در ماه هاي اخير اتفاق افتاد، به تازگي و در ١٠ روز اخير قيمت جهاني آلومينيوم افت قابل ملاحظه اي را تجربه كرد به طوريكه نرخ جهاني هرتن شمش آلومينيوم از حدود 3200 دلار به 2500 دلار افت پيدا كرده است. كه اين مهم در قيمت گذاري بورس كالاي تهران هم تاثير مستقيم گذاشته است.

قيمت هر كيلوگرم شمش آلومينيوم كه در ٢٥ مهر ماه با ركورد شكني بي سابقه در بورس تهران تا حدود ٧٧ هزار تومان هم رسيده بود، در تاريخ ١٦ آبان ماه با رقم ميانگين حدود ٦٤ هزار تومان معامله شد. البته طبعا به اين اعداد ٩ درصد ارزش افزوده نيز اضافه ميگردد.

بازار تمامي محصولات آلومينيومي مانند فويل آلومينيوم ورق آلومينيوم انواع مقاطع پروفيلي آلومينيوم و قطعات ريختگي آلومينيومي نيز به تبع از نرخ شمش آلومينيوم با اين نوسانات قيمت درگير شدند. به نحوي كه طاقه هاي مادر هر كيلوگرم فويل آلومينيوم ١٤ ميكرون عرض ٣٠ سانت در بازار كه به حدود ١٢٥ هزار تومان رسيده بود با كاهش حدود ١٥ هزار توماني مواجه شد و به قيمت ١١٠ هزار تومان براي هر كيلوگرم رسيد. همچنين طاقه هاي مادر هر كيلوگرم فويل آلومينيوم ٤٥ ميكرون عرض ٦٠ سانت در بازار كه به حدود ١٢٢هزار تومان رسيده بود با كاهش حدود ١٤ هزار توماني مواجه شد و به قيمت ١٠٨ هزار تومان براي هر كيلوگرم رسيد.

گزارش معاملات شمش و بيلت آلومينيوم در بورس كالاي تهران مورخ ١٦ آبان ماه ١٤٠٠ به شرح ذيل بود:

گزارش معاملات

شمش هزار پوندی 99/80 ایرالکو
عرضه:2000تن
تقاضا:3625تن
قیمت:642689ریال
معامله:1775 تن
مچینگ:225تن

بیلت6063-7 ایرالکو
عرضه:300تن
تقاضا:175تن
قیمت:687035ریال
معامله:150 تن
مچینگ:150تن

شمش هزار پوندی 99/85 سالکو
عرضه:1000تن
تقاضا:860تن
قیمت638989ریال
معامله:800 تن
مچینگ:200تن

شمش هزار پوندی 99/75 آلومینای ایران( جاجرم)
عرضه:700تن
تقاضا:600تن
قیمت:642389ریال
معامله: 175تن
مچینگ:525تن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.