رشد هفتگی قیمت ضایعات آلومینیومی

0 1,261
پس از مدت‌ها کاهش قیمت، تمام ضایعات آلومینیومی در یک هفته اخیر افزایش قیمت داشتند که به دلیل رشد قیمت شمش خالص آلومینیومی در LME و بورس کالا رخ داد، همچنین در یک ماه‌ اخیر با افزایش میزان تولید شرکت‌های تولیدکننده و افزایش میزان تقاضا در بازار، مواجه بودیم که این شرایط در کنار نوسانات نرخ ارز موجب رشد قیمت ضایعات در یک هفته اخیر شد.

همان‌طور که در نمودار 1 آمده است، پنج‌شنبه پنجم دی ماه، قیمت اکثر ضایعات آلومینیومی به دلیل افزایش قیمت شمش خالص آلومینیومی در بورس کالا، رشد قابل توجهی داشته، به گونه‌ای که قیمت سفاله آلومینیوم خشک رشد 4.6 درصدی و آلومینیوم خشک افزایش 4.3 درصدی را تجربه کرد.

سفاله آلومینیوم خشک ضایعاتی است که بیشترین افزایش قیمت را طی یک هفته داشته است، به این ترتیب که قیمت این نوع ضایعات پنجشنبه پنجم دی ماه، رشد 4.6 درصدی را نسبت به هفته گذشته تجربه کرد و از 13 هزار و 340 تومان به ازای هر کیلوگرم به 13 هزار و 950 تومان به ازای هر کیلوگرم افزایش یافت.

آلومینیوم خشک، دومین ضایعاتی است که بیشترین افزایش قیمت را طی یک هفته داشته است، به گونه‌ای که 4.3 درصد نسبت به هفته گذشته یعنی پنج‌شنبه 28 آذر ماه، رشد قیمت را تجربه کرده و از 15 هزار و 360 تومان به ازای هر کیلوگرم، به 16 هزار و 20 تومان به ازای هر کیلوگرم رسید که این رشد قیمت برابر با 660 تومان به ازای هر کیلوگرم است.

قیمت قوطی رانی، پنج‌شنبه پنجم دی ماه، به 13 هزار و 80 تومان به ازای هر کیلوگرم رسید که نسبت به هفته گذشته (پنجشنبه 28 آذر ماه)، 4.1 درصد رشد را تجربه کرد. گفتنی است که قیمت این نوع ضایعات هفته گذشته، 12 هزار و 560 تومان به ازای هر کیلوگرم بود. به این ترتیب همانگونه که قیمت‌گذاری‌ها نشان می‌دهد، قوطی رانی، دیگر ضایعاتی است که طی یک هفته رشد قابل توجهی داشته است.

قیمت فویل آلومینیوم

رشد روزانه قیمت برخی ضایعات آلومینیومی

همانطور که در نمودار 2 آمده است، آلومینیوم خشک، بیشترین افزایش قیمت را طی یک روز داشته است، به گونه‌ای که یک درصد نسبت به روز گذشته یعنی چهارشنبه چهارم دی ماه، رشد قیمت را تجربه کرده و از 15 هزار و 850 تومان به ازای هر کیلوگرم، به 16 هزار و 20 تومان به ازای هر کیلوگرم رسید که این رشد قیمت برابر با 170 تومان به ازای هر کیلوگرم است.

رادیات آلومینیوم نیز ضایعاتی بود که طی 24 ساعت روند افزایشی زیادی داشت. قیمت رادیات، پنج‌شنبه پنجم دی ماه، به 15 هزار و 380 تومان به ازای هر کیلوگرم رسید که نسبت به روز گذشته، یک درصد یا معادل 150 تومان به ازای هر کیلوگرم رشد را تجربه کرد. گفتنی است که قیمت این نوع ضایعات روز گذشته، 15 هزار و 230 تومان به ازای هر کیلوگرم بود.

قوطی رانی یکی دیگر از ضایعاتی است که طی یک روز بیشترین رشد قیمت را داشته است، به گونه‌ای که 0.9 درصد نسبت به روز گذشته یعنی چهارشنبه چهارم دی ماه، رشد قیمت را تجربه کرده و از 12 هزار و 960 تومان به ازای هر کیلوگرم، به 13 هزار و 80 تومان به ازای هر کیلوگرم رسید که این رشد قیمت برابر با 120 تومان به ازای هر کیلوگرم است.

افت قیمت برخی ضایعات آلومینیومی

هیچ‌کدام از ضایعات آلومینیومی طی یک هفته گذشته، افت قیمت نداشتند و تنها برخی ضایعات آلومینیومی طی 24 ساعت گذشته با کاهش قیمت مواجه شدند.

سفاله آلومینیوم نرم طی روز گذشته اولین ضایعاتی که بیشترین افت قیمت را داشته است، به این ترتیب که قیمت این نوع ضایعات پنجشنبه پنجم دی ماه، کاهش 0.7 درصدی را نسبت به روز گذشته تجربه کرد و از 12 هزار و 200 تومان به ازای هر کیلوگرم به 12 هزار و 110 تومان به ازای هر کیلوگرم کاهش یافت.

آلومینیوم ظرفی، دومین ضایعاتی است که بیشترین کاهش قیمت را طی یک روز داشته است، به گونه‌ای که 0.5 درصد نسبت به هفته روز گذشته یعنی چهارشنبه چهارم دی ماه، افت قیمت را تجربه کرده و از 20 هزار و 90 تومان به ازای هر کیلوگرم، به 19 هزار و 980 تومان به ازای هر کیلوگرم رسید که این افت قیمت برابر با 110 تومان به ازای هر کیلوگرم است.

همچنین، پروفیل شاخه طی یک روز افت قیمت داشت، به این ترتیب که قیمت این نوع ضایعات پنجشنبه پنجم دی ماه، کاهش 0.3 درصدی را نسبت به روز گذشته (چهارشنبه چهارم دی ماه) تجربه کرد و از 19 هزار و 110 تومان به ازای هر کیلوگرم به 19 هزار و 60 تومان به ازای هر کیلوگرم کاهش پیدا کرد.

قیمت فویل آلومینیوم

منبع: فلزات آنلاین

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.