آیا فویل آلومینیوم رسانای برق (هادی الکتریسیته) است؟

0 12,823

آلومینیوم یک فلز است و تمامی فلزات رسانای الکتریسیته هستند. در این مقاله سعی شده است تا  در خصوص رسانایی الکتریکی فویل آلومینیوم توضیحات کاملتری ارائه شود.

رسانایی الکتریکی در مقابل واژه مقاومت الکتریکی تعریف میشود. بدین معنی که هرچه مقاومت الکتریکی بالاتر باشد رسانایی الکتریکی کمتر خواهد بود و بالعکس.

از طرفی مقاومت الکتریکی به طول و سطح و مقطع قطعه مورد نظر نیز بستگی دارد. اینجاست که پارامتر دیگری تعریف میشود به نام مقاومت الکتریکی ویژه که  خصوصیت ذاتی مواد است . این پارامتر، میزان مقاومت ذاتی مواد  نسبت به جریان الکتریکی را نمایش می‌دهد. واحد مقاومت ویژه الکتریکی در دستگاه SI اهم متر است.

مقاومت ویژه طبق فرمول ذیل بدست می آید:

که در آن

R مقاومت الکتریکی (بر حسب اهم Ω)

  l طول ماده (بر حسب متر m)

A مساحت سطح مقطع ماده (بر حسب متر مربع m2) است.

لذا طبق فرمول هرچه سطح مقطع قطعه کوچکترو طول قطعه بزرگتر باشد، مقاومت الکتریکی بیشتر است. بنابراین در خصوص فویل آلومینیوم که معمولا بسیار نازک میشود، اهمیت طول و سطح مقطع مطرح میشود.

از طرف دیگر مقاومت الکتریکی ویژه آلومینیوم طبق جدول ذیل نشان میدهد که آلومینیوم از رساناترین مواد موجود در طبیعت میباشد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.