مرور برچسب

شماره سریال کنتور گاز

شماره سریال کنتور گاز کجاست

در کنتورهایی که پلاک مشخصات آنها مشابه شکل ذیل هستند، شماره سریال کنتور 8 رقم سمت راست عدد نوشته شده در بالای بارکد بالایی میباشد.که در این تصویر در کادر زرد رنگ مشخص گردیده است. شما میتوانید با دانستن شماره سریال کنتور خود و وارد